Neidio i'r prif gynnwy

Data ar drosglwyddo cleifion GIG i leoliad gofal mwy priodol ar gyfer Ebrill 2017 i Mawrth 2018.

Prif bwyntiau

  • Dros y tymor hir, bu disgyniad yn nifer yr oedi wrth drosglwyddo gofal, yn bennaf oherwydd disgyniad yn yr oedi ar wardiau iechyd meddwl. Mae nifer yr oedi yn 2017-18 ar lefelau tebyg i’r rheini a welwyd yn 2016-17.
  • Betsi Cadwaladr, Abertawe Bro Morgannwg ac Aneurin Bevan oedd â’r nifer uchaf o oedi yn y mwyafrif o fisoedd yn 2017-18.
  • Abertawe Bro Morgannwg ac Aneurin Bevan oedd â’r cyfraddau uchaf fesul pob 10,000 o boblogaeth dros 75 oed yn 2017-18; yn hanesyddol roedd gan Caerdydd a’r Fro a Cwm Taf cyfraddau uwch ond fe’u disgynnwyd yn y blynyddoedd diweddar.

Adroddiadau

Oedi wrth drosglwyddo gofal, Ebrill 2017 i Mawrth 2018 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.