Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am gyflwr eiddo preswyl a aseswyd gan awdurdodau lleol o dan y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS) rhwng Ebrill 2021 a Mawrth 2022, a thai amlfeddiannaeth ar 31 Mawrth 2022.

Cyflwynwyd y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS) yn 2006 i asesu’r risgiau posibl i iechyd a diogelwch preswylwyr oherwydd diffygion mewn annedd.

Cyswllt

Holly Flynn

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.