Neidio i'r prif gynnwy

Mae RhD ADMC yn rhaglen barhaus o waith maes a ddyluniwyd i asesu deiet, lefel maethynnau a statws maethol y boblogaeth gyffredinol 1.5 oed neu hŷn.

Mae'r adroddiad hwn yn cynnig gwybodaeth gefndirol am yr arolwg, gan gynnwys samplu a methodoleg, ac yn cyflwyno rhai o'r canfyddiadau o adroddiad cyfunol Blynyddoedd 2 i 5 Cymru ar y bwyd sy'n cael ei fwyta, lefelau maethynnau a statws maethol.

Canlyniadau cyfunol Blynyddoedd 2 i 5 yw'r data cynrychiadol cyntaf sydd wedi bod ar gael i Gymru drwy RhD ADMC. Bydd y data'n llywio goruchwyliaeth faethol yng Nghymru; yn helpu i werthuso polisïau cyfredol; ac yn llywio polisïau'r dyfodol yn seiliedig ar dystiolaeth.

Mae'r prif adroddiad yn cyflwyno canlyniadau wedi’u cyfuno ar gyfer Blynyddoedd 2 i 5 RhD ADMC ar gyfer sampl Cymru, ac mae wedi'i ddylunio i fod yn genedlaethol gynrychiadol. Mae'n dilyn yr un fformat, yn gyffredinol, ag adroddiad cyfunol Blynyddoedd 1 i 4 y DU gan gynnwys y mathau a'r symiau o fwyd sy'n cael ei fwyta, ac yn cymharu lefelau bwydydd allweddol a maethynnau yng Nghymru (Blynyddoedd 2 i 5 wedi’u cyfuno) â'r DU yn ei chyfanrwydd (Blynyddoedd 1 i 4 wedi’u cyfuno) a thrwy gyfrif cyfwerthedd incwm cartrefi a mynegai amddifadedd. Mae'r adroddiad hefyd yn cynnwys canfyddiadau o fynegai gwaed statws maethol a gwybodaeth am Fynegai Màs y Corff (BMI), pwysedd gwaed, lefelau colesterol y gwaed a nodweddion demograffig-gymdeithasol y cyfranogwyr.

Nodyn adolygu

Mae’r data ynghylch lefelau halen wedi’u cynnwys. Nid oedd y dadansoddiad yn barod ar gyfer y cyhoeddiad gwreiddiol.

Mae’r lefelau ar gyfer bwyta ffrwythau a llysiau, sudd ffrwythau a dognau “5 y dydd”, gan gynnwys prydau cyfansawdd, wedi’u cywiro. Y camgymeriad oedd cynnwys grwpiau bwyd a ddylai fod wedi’i heithrio o’r cyfrifiad 5 y dydd. Mae’r gwerthoedd cywir ar gyfer Blynyddoedd 2-5 ychydig yn is, felly, na’r gwerthoedd a gyhoeddwyd yn wreiddiol, ond mae’r casgliadau cyffredinol ynghylch bwyta ffrwythau a llysiau yn dal yr un fath. Mae manylion y fethodoleg ar gyfer amcangyfrif faint o ffrwythau a llysiau a fwyteir a chyfrifo dognau 5 y dydd i’w gweld yn Atodiad A.

Mae’r dogfennau a’r tablau hyn yn cynnwys cywiriadau ac maent wedi’u hailgyhoeddi:

  • Crynodeb gweithredol
  • Adroddiad llawn
  • Atodiad U
  • Tablau pennod 5
  • Tablau pennod 8
  • Tablau pennod 9
  • Tablau pennod 10.

Adroddiadau

Rhaglen Dreigl yr Arolwg Deiet a Maetheg Cenedlaethol (RhD ADMC): canlyniadau o flynyddoedd 2 i 5 (cyfunol) ar gyfer Cymru, 2009/10 i 2012/13 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Crynodeb , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 780 KB

PDF
780 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad A: casglu a golygu data deietegol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 383 KB

PDF
Saesneg yn unig
383 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad B: pwysoli sampl RhD ADMC Cymru , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 232 KB

PDF
Saesneg yn unig
232 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad C: llythyr rhagarweiniol, taflen gwybodaeth i oedolion, cerdyn cofnod Mesur a'r ail gam-taflen ymweld â nyrs , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 500 KB

PDF
Saesneg yn unig
500 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad D: cyfwelydd (cam 1) Trosolwg o elfennau a dogfennau , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 796 KB

PDF
Saesneg yn unig
796 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad E: dyddiadur bwyd a diod , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 10 MB

PDF
Saesneg yn unig
10 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad F: llyfryn ar gyfer pobl 8-12 oed , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 800 KB

PDF
Saesneg yn unig
800 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad G: casglu a phrosesu data Accelerometreg , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 182 KB

PDF
Saesneg yn unig
182 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad H: dogfennau gwybodaeth am gyfranogwyr (cam dau) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 572 KB

PDF
Saesneg yn unig
572 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad I: nyrs (Cam 2) trosolwg a dogfennau , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad J: cofrestr ganolog y GIG a chofrestr canser (oedolion 16 +) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad K: addasiadau i ddata blaenorol NDNS , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 114 KB

PDF
Saesneg yn unig
114 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad L: mesuriadau'r cyfwelydd , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad M: canlyniadau o'ch cofnod deiet , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 592 KB

PDF
Saesneg yn unig
592 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad N: trefn blaenoriaeth dadansoddi gwaed , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 119 KB

PDF
Saesneg yn unig
119 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad O: y sampl gwaed: casglu a phrosesu'r gwaed , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 265 KB

PDF
Saesneg yn unig
265 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad P: dulliau o ddadansoddi gwaed a rheoli ansawdd , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
Saesneg yn unig
3 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad Q: dadansoddi gwaed atodol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 264 KB

PDF
Saesneg yn unig
264 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad R: prif grwpiau bwyd ac isgwmnïau a chategorïau dadgyfuno , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 164 KB

PDF
Saesneg yn unig
164 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad S: materion atodol 24-wrin , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 139 KB

PDF
Saesneg yn unig
139 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad T: y sampl 24 awr o wrin: casglu a phrosesu'r wrin ac asesiad o gyflawnrwydd y casglu , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 229 KB

PDF
Saesneg yn unig
229 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad U: dulliau dadansoddi wrin 24 awr a rheoli ansawdd , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 363 KB

PDF
Saesneg yn unig
363 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad V: Mesur gweithgarwch corfforol mewn oedolion gan ddefnyddio'r holiadur diweddar ar weithgarwch corfforol (RPAQ) , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 194 KB

PDF
Saesneg yn unig
194 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad W: pynciau a drafodir yn yr adroddiad NDNS a data wedi'i archifo , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 159 KB

PDF
Saesneg yn unig
159 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad X: camadrodd yn rhaglen dreigl yr arolwg deiet a maeth cenedlaethol (NDNS PC): Crynodeb o'r canlyniadau a'u dehongliad , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 163 KB

PDF
Saesneg yn unig
163 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad Y: dulliau ystadegol ar gyfer cymharu cymeriant deietegol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 382 KB

PDF
Saesneg yn unig
382 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Pennod 2: methodoleg ac ymateb , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 26 KB

XLSX
Saesneg yn unig
26 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Pennod 3: nodweddion cymdeithasol-ddemograffig a ffordd o fyw sampl RhD ADMC Cymru , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLS, maint ffeil: 263 KB

XLS
Saesneg yn unig
263 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Pennod 4: mesuriadau ffisegol a gweithgarwch corfforol , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLS, maint ffeil: 50 KB

XLS
Saesneg yn unig
50 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Pennod 5: cymeriant dietegol , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLSM, maint ffeil: 904 KB

XLSM
Saesneg yn unig
904 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Pennod 6: dadansoddi gwaed , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 39 KB

XLSX
Saesneg yn unig
39 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Pennod 7:24-dadansoddi wrin awr: sodiwm ysgarthiad ac amcangyfrif o'r halen a gymerid , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLS, maint ffeil: 66 KB

XLS
Saesneg yn unig
66 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Pennod 8: dadansoddiadau oedran manwl ar gyfer pobl ifanc ac oedolion yng Nghymru ar gyfer maetholion allweddol a bwydydd wedi'u dadgyfuno a chymariaethau â'r DU yn gyffredinol , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 159 KB

XLSX
Saesneg yn unig
159 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Pennod 9: cymharu terteils incwm wedi'u cyfaddasu a mynegai amddifadedd lluosog Cymru (MALLC) terteils ar gyfer maetholion allweddol a bwydydd wedi'u dadgyfuno , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 125 KB

XLSX
Saesneg yn unig
125 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Pennod 10: cymariaethau rhwng Cymru a'r DU , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 292 KB

XLSX
Saesneg yn unig
292 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad B: pwysoli sampl RhD ADMC Cymru , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLS, maint ffeil: 108 KB

XLS
Saesneg yn unig
108 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad Q: dadansoddi gwaed atodol , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 19 KB

XLSX
Saesneg yn unig
19 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad S: materion atodol 24-wrin , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLS, maint ffeil: 44 KB

XLS
Saesneg yn unig
44 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Atodiad T: y sampl 24 awr o wrin: casglu a phrosesu'r wrin ac asesiad o gyflawnrwydd y casglu , Saesneg yn unig, math o ffeil: XLS, maint ffeil: 91 KB

XLS
Saesneg yn unig
91 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Chris Roberts

Rhif ffôn: 0300 025 6543

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.