Neidio i'r prif gynnwy

2. Addurno ac adnewyddu

Ni fyddai angen cymeradwyaeth fel rheol i ailaddurno wyneb wal bresennol. 

Adnewyddu

Caiff waliau allanol eu hystyried yn elfennau thermol (a ddiffinnir yn Rheoliad 2a Rheoliadau Adeiladu 2000 (fel y'u diwygiwyd)).

Mae'n debygol y gallai gwaith adnewyddu elfen thermol arwain at ofyniad i uwchraddio deunydd inswleiddio thermol yr elfen honno ar yr un pryd.