Neidio i'r prif gynnwy

Stopio cosbi corfforol yng Nghymru

Mae cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru.

Rydyn ni eisiau amddiffyn plant a’u hawliau, er mwyn rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd iddyn nhw.

Beth yw cosb gorfforol?

Mae sawl math o gosb gorfforol. Fel smacio, taro, slapio ac ysgwyd.

Ond mae mathau eraill hefyd. Mae’n amhosibl rhestru pob math o gosb gorfforol. Gall fod yn unrhyw ddull o gosbi plentyn gan ddefnyddio grym corfforol.

Mae ymchwil yn awgrymu y gallai unrhyw fath o gosb gorfforol fod yn niweidiol i blant.

Cefnogi rhieni
Cefnogi rhieni
Cyngor i helpu gyda’r heriau dyddiol o fod yn rhiant
Mwy am y gyfraith
Mwy am y gyfraith
A yw’r gyfraith cosbi corfforol yn berthnasol i bawb, a beth y dylid ei wneud os byddwch yn poeni am blentyn
Useful resources
Adnoddau defnyddiol
Adnoddau a gwybodaeth i rhieni a gweithwyr proffesiynol