Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 11 Mehefin 2024.

Cyfnod ymgynghori:
20 Chwefror 2024 i 11 Mehefin 2024
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym am gael eich barn ar y fersiwn ddrafft o'r Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-niweidio 2024 i 2034.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar fersiwn newydd o'r Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-niweidio i Gymru. Bydd y strategaeth yn disodli'r strategaeth flaenorol Siarad â fi 2.

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 455 KB

PDF
455 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dogfen ymgynghori: fersiwn hawdd ei ddeall , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ffurflen ymateb: fersiwn hawdd ei ddeall , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad effaith hawliau plant , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 418 KB

PDF
Saesneg yn unig
418 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad effaith ar gydraddoldeb , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 182 KB

PDF
Saesneg yn unig
182 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad effaith integredig , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 198 KB

PDF
198 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad o’r effaith ar y Gymraeg , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 251 KB

PDF
251 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwybodaeth ychwanegol

Rydym hefyd yn gofyn am farn ar fersiwn ddrafft newydd o'r Strategaeth Iechyd Meddwl a Llesiant Meddyliol.

Mae adnoddau ar gael i'ch helpu i gynnal trafodaethau mewn grwpiau am y strategaethau. Bydd y pecynnau ymgysylltu hyn yn darparu gwybodaeth ichi i siarad ag eraill i'w helpu i ddatblygu eu hymatebion eu hunain i'r ymgyngoriadau. 

I ofyn am becyn ymgysylltu i oedolion, cysylltwch â mentalhealthandvulnerablegroups@llyw.cymru.

Help a chymorth

Os oes angen cymorth arnoch ar gyfer eich iechyd meddwl, gallwch ffonio Llinell Gymorth CALL ar 0800 132 737.

Neu i gael cymorth brys, ffoniwch y GIG drwy 111 a phwyso 2.

Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon mewn print bras, mewn Braille neu mewn ieithoedd eraill.