Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am gael eich barn ar y fersiwn ddrafft o'r Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-niweidio 2024 i 2034.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
11 Mehefin 2024
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Dogfennau ymgynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 455 KB

PDF
455 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dogfen ymgynghori: fersiwn hawdd ei ddeall , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ffurflen ymateb: fersiwn hawdd ei ddeall , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad effaith hawliau plant , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 418 KB

PDF
Saesneg yn unig
418 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad effaith ar gydraddoldeb , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 182 KB

PDF
Saesneg yn unig
182 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad effaith integredig , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 198 KB

PDF
198 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Asesiad o’r effaith ar y Gymraeg , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 251 KB

PDF
251 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Gwybodaeth ychwanegol

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar fersiwn newydd o'r Strategaeth Atal Hunanladdiad a Hunan-niweidio i Gymru. Bydd y strategaeth yn disodli'r strategaeth flaenorol Siarad â fi 2.

Rydym hefyd yn gofyn am farn ar fersiwn ddrafft newydd o'r Strategaeth Iechyd Meddwl a Llesiant Meddyliol.

Mae adnoddau ar gael i'ch helpu i gynnal trafodaethau mewn grwpiau am y strategaethau. Bydd y pecynnau ymgysylltu hyn yn darparu gwybodaeth ichi i siarad ag eraill i'w helpu i ddatblygu eu hymatebion eu hunain i'r ymgyngoriadau. 

I ofyn am becyn ymgysylltu i oedolion, cysylltwch â mentalhealthandvulnerablegroups@llyw.cymru.

Help a chymorth

Os oes angen cymorth arnoch ar gyfer eich iechyd meddwl, gallwch ffonio Llinell Gymorth CALL ar 0800 132 737.

Neu i gael cymorth brys, ffoniwch y GIG drwy 111 a phwyso 2.

Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon mewn print bras, mewn Braille neu mewn ieithoedd eraill.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 11 Mehefin 2024, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Ymateb ar-lein

Mae ffurflen ymateb hawdd ei ddeall hefyd ar gael.

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Y Tîm Polisi Iechyd Meddwl
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays 
Caerdydd
CF10 3NQ