Neidio i'r prif gynnwy

Data am y math o dân, anafiadau, difrod a ffynhonnell ar gyfer Ebrill 2017 i Fawrth 2018.

Tanau

  • Ymatebodd Awdurdodau Tân ac Achub Cymru i 2,090 o danau glaswelltir, cnydau a choedwigoedd yn 2017-18, cynyddiad o 22% ar 2016-17. Mae nifer y tanau hyn yn dueddol o amrywiad ac mae'r ffigur 2017-18 yn dilyn cyfnod o ansefydlogrwydd. Ffigur 2017-18 yw’r ail isaf yn y gyfres (ers 2001-02).
  • Yn 2017-18, gostyngodd ychydig y nifer o brif danau ar laswelltir, cnydau a choedwigoedd ble tra cynyddodd y nifer o danau eilaidd ar laswelltir, cnydau a choedwigoedd gan 23%; roedd yna 68 prif danau (71 yn 2016-17) ac 2,022 tanau eilaidd (1645 yn 2016-17).
  • Yn 2017-18, cafodd dros dri chwarter o danau ar laswelltir, cnydau a choedwigoedd eu cychwyn yn fwriadol.
  • Yn Ebrill 2017, fe ddyblodd y nifer o danau ar laswelltir, cnydau a choedwigoedd wrth gymharu ag Ebrill 2016 ac yn cyfri amdano 38% o’r tân glaswelltir am y flwyddyn. Mae data’r Swyddfa Dywydd yn dangos fe welodd Ebrill 2017 tua 70% llai o lawiad ond hefyd tua 8% llai o oriau o haul, wrth gymharu â 2016.
  • O'r tanau glaswelltir, cnydau a choedwigoedd yn 2017-18, roedd mwy nag hanner ohonynt (52%) yn Ne Cymru; ac 31% pellach yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru a 17% yng Ngogledd Cymru.

Anafiadau

  • Roedd 5 o anafiadau nad oedd yn angheuol, a dim un anaf angheuol, o ganlyniad i danau glaswelltir, cnydau a choedwigoedd yng Nghymru yn 2017-18. Yn 2007-08 cafwyd y farwolaeth ddiwethaf o ganlyniad i danau glaswelltir.

Difrod

  • Yn 2017-18, fe ddifrododd dros hanner y tanau glaswelltir, cnydau a choedwigoedd ardaloedd llai na 20 metr sgwâr. Niweidiodd bron pumed ardal o fwy na 200 metr sgwâr.

Nodyn

Cyhoeddir data tân glaswelltir yn fwletin atodol i’r ystadegau digwyddiad tân ac achub a gynhyrchwyd ym mis Awst 2018.

Adroddiadau

Tanau glaswelltir, Ebrill 2017 i Fawrth 2018 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Tanau glaswelltir, Ebrill 2017 i Fawrth 2018: tablau , Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 96 KB

ODS
Saesneg yn unig
96 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.