Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau ar amddifadedd materol ar gyfer Ebrill 2021 i Fawrth 2022.

Yn 2021-22, roedd yr Arolwg Cenedlaethol yn cynnwys cwestiynau ynghylch amddifadedd materol ymysg oedolion a phensiynwyr yn ogystal â chwestiynau ynghylch tlodi bwyd a thaliadau credyd cynhwysol.

Cyswllt

Y Tîm Arolygon

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.