Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiad yn crynhoi data am weithgarwch a pherfformiad yng ngofal a gynlluniwyd y GIG, yn cynnwys rhestrau aros rhwng atgyfeirio a thriniaeth, gwasanaethau diagnostig a therapi, gweithgaredd gofal eilaidd a gwasanaethau canser ar Mawrth 2023.

Mae'r datganiad ystadegol hwn yn rhoi crynodeb o'r gweithgarwch gofal wedi’i drefnu a gyflawnwyd gan y GIG yng Nghymru. Mae'r ystadegau a gyflwynir yn y datganiad yn cynnwys: rhestrau aros rhwng atgyfeirio a thriniaeth, gweithgarwch cleifion mewnol, atgyfeiriadau a gweithgarwch cleifion allanol, arosiadau diagnosteg a therapi, gwelyau’r GIG ac amseroedd aros gwasanaethau canser yng Nghymru. Darperir data hanesyddol mor bell yn ôl ag y maent ar gael ac eglurir newidiadau allweddol sy'n effeithio ar gymaroldeb dros amser.

Cyswllt

Ryan Pike

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.