Neidio i'r prif gynnwy

Tystiolaeth ac ymchwil rydym wedi’u casglu ynghyd ynglŷn â’r Dreth Gyngor ac ardrethi annomestig yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Diwygio Cyllid Llywodraeth Leol

Adroddiad crynodeb o’r canfyddiadau

Adroddiad ar ddiwygio’r rhaglen cyllid llywodraeth leol.

Adroddiadau Diweddaru Blynyddol

Adroddiadau’n amlinellu’r cynnydd o ran adolygu fframwaith cyllid llywodraeth leol.

Darllenwch yr Adroddiadau Diweddaru Blynyddol.

Diwygio’r Dreth Gyngor

Treth Gyngor Decach

Crynodeb o ymatebion Cam 1 yr ymgynghoriad ar Dreth Gyngor Decach.

Ymchwil ar effeithiau posibl ailbrisio eiddo domestig yng Nghymru.

Adroddiad gan y Sefydliad Astudiaethau Cyllid yn asesu ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ddiwygio'r dreth gyngo2 2023.

Adroddiad gan Brifysgol Sheffield a Chanolfan Cydweithredol y DU ar gyfer Tystiolaeth Tai (CaCHE).

Ymchwil dadansoddiad wedi'i ddiweddaru o effaith ailbrisio a diwygio y Dreth Gyngor yng Nghymru ar draws awdurdodau lleol Cymru.

Agweddau at y Dreth Gyngor

Agweddau’r cyhoedd at y Dreth Gyngor (2023).

Agweddau’r cyhoedd at y Dreth Gyngor (2022).

Mae’r adroddiadau hyn yn cyflwyno canfyddiadau arolwg cynrychioliadol o agweddau’r cyhoedd tuag at y Dreth Gyngor.

Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Ymchwil ar opsiynau ar gyfer diwygio Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor yn y dyfodol, yn enwedig oherwydd effaith cyflwyno Credyd Cynhwysol Llywodraeth y DU.

Ardrethi Annomestig

Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach

Ymchwil i adolygu effeithiolrwydd cynlluniau rhyddhad ardrethi annomestig yng Nghymru.

Treth Gwerth Tir Leol

Ymchwil i hyfywedd ymarferol treth gwerth tir leol i Gymru yn lle’r Dreth Gyngor ac ardrethi annomestig.

Trethi Lleol yn Seiliedig ar Incwm

Ymchwil yn ystyried a allai trethi lleol yng Nghymru gael eu seilio ar asesiadau incwm.

Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Crynodeb o faint o aelwydydd a dderbyniodd gymorth gan y cynllun.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor.

Ffynonellau eraill o ddata Llywodraeth Leol

Mae rhagor o wybodaeth am gyllid Llywodraeth Leol i’w gweld ar StatsCymru.