Neidio i'r prif gynnwy

Cyfrif cyfnodol swyddogol o’r boblogaeth yw Cyfrifiad, sy’n cynnwys gwybodaeth ddemograffig gyffredinol.

 

Cynhaliwyd y cyfrifiad cyntaf yng Nghymru a Lloegr yn 1801, ac yna bob deng mlynedd wedi hynny. Cynhaliwyd Cyfrifiad 2011 ar 27 Mawrth 2011.

Casglodd y Cyfrifiad wybodaeth am bobl oedd fel arfer yn preswylio yng Nghymru a Lloegr ac mae'n ffynhonnell bwysig o wybodaeth am y boblogaeth ac aelwydydd.

Gofynnwyd cwestiynau am y cartref yng Nghyfrifiad 2011 gan gynnwys cwestiynau’n ymwneud â'r math o lety, perchnogaeth, nifer yr ystafelloedd ac ystafelloedd gwely, a'r math o wres canolog; a nifer y ceir neu faniau.

Gofynnwyd cwestiynau am bob person yn y cartref yng Nghyfrifiad 2011 yn cynnwys cwestiynau demograffig megis oedran, rhyw, priodas, hunaniaeth genedlaethol, ethnigrwydd, iaith, a chrefydd. Roedd cwestiynau hefyd ynglŷn â chyrraedd y DU a hyd arhosiad ar gyfer y rhai na chafodd eu geni yma; iechyd cyffredinol ac unrhyw gyfrifoldebau gofalu; a chymwysterau a chyflogaeth.

Adroddiadau

Ffocws ystadegol ar grefydd yng Nghymru, 2011 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Ffocws ystadegol ar grefydd yng Nghymru, 2011: crynodeb , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Supplementary annex tables - Statistical Focus on religion in Wales, 2011 Census (Saesneg yn unig) , math o ffeil: XLSM, maint ffeil: 249 KB

XLSM
249 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Nodweddion aelwydydd yng Nghymru, 2011 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 560 KB

PDF
Saesneg yn unig
560 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Y Gymraeg a’r farchnad lafur, 2011 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 64 KB

PDF
64 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Y Gymraeg a’r Farchnad Lafur, 2011: tablau , math o ffeil: XLSX, maint ffeil: 20 KB

XLSX
20 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Trosglwyddo'r Gymraeg ac Aelwydydd, 2011 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 96 KB

PDF
96 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data iaith Gymraeg: trydydd datganiad, 2011 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 63 KB

PDF
63 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data iaith Gymraeg ar gyfer Ardaloedd Bach, 2011 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1008 KB

PDF
1008 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Sgiliau Cymraeg, fesul adran etholiadol - o Neighbourhood Statistics, 2011: tables , math o ffeil: XLS, maint ffeil: 224 KB

XLS
224 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Canlyniadau Cyntaf ar yr Iaith Gymraeg, 2011 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 530 KB

PDF
530 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Dadansoddiad o'r trydydd datganiad o ddata ar gyfer Cymru, 2011 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 410 KB

PDF
Saesneg yn unig
410 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Datganiad canlyniadau 2.2 (Cymru a Lloegr), 2011 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 78 KB

PDF
78 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Canlyniadau ar gyfer ethnigrwydd, hunaniaeth genedlaethol a chrefydd i Gymru, 2011 , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 291 KB

PDF
Saesneg yn unig
291 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Yr ail ddatganiad o ddata i Gymru, 2011 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 84 KB

PDF
84 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Amcangyfrifon ar ail gyfeiriadau ar gyfer awdurdodau lleol ac unedol yng Nghymru ac yn Lloegr, 2011 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 95 KB

PDF
95 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Canlyniadau cyntaf Cymru, 2011 , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 81 KB

PDF
81 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.