Neidio i'r prif gynnwy

Canfyddiadau arolwg a gynhaliwyd ym mis Mehefin a mis Gorffennaf 2021 yn archwilio paratoadau ymarferwyr ysgolion ar gyfer cyflwyno Cwricwlwm i Gymru.

Mae’r canfyddiadau a gyflwynir yn yr adroddiad hwn wedi’u seilio ar yr ymchwil a’r gwaith dadansoddi canlynol.

  • Arolwg ymhlith yr holl ysgolion a’r unedau cyfeirio disgyblion yng Nghymru, a ddosbarthwyd drwy nifer o sianeli.
  • Cyfanswm o 345 o ymatebion a ddaeth i law gan benaethiaid ac uwch arweinwyr mewn ysgolion unigryw. Cafwyd 222 o ymatebion ychwanegol gan ymarferwyr; unigolion oedd y rhain a ddywedodd eu bod yn arweinwyr canol, yn athrawon neu’n weithwyr cymorth dysgu.
  • Mae data’r arolwg a gyflwynir yn yr adroddiad wedi’u pwysoli yn ôl y math o ysgol i sicrhau bod proffil y sampl yn adlewyrchu’r holl ysgolion a’r unedau cyfeirio disgyblion.

Adroddiadau

Arolwg ymarferwyr ar baratoadau ar gyfer Diwygiadau Cwricwlwm ac Asesu 2022: adroddiad terfynol , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Arolwg ymarferwyr ar baratoadau ar gyfer Diwygiadau Cwricwlwm ac Asesu 2022: adroddiad terfynol (atodiad C) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 6 MB

PDF
6 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Roisin O’Brien

Rhif ffôn: 0300 025 5381

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.