Neidio i'r prif gynnwy

5. Yr Ardoll Brentisiaethau

Mae'r Ardoll Brentisiaethau (ar GOV.UK) yn dreth gyflogaeth ledled y DU. Caiff ei chasglu'n fisol gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi drwy'r system Talu Wrth Ennill (PAYE).

Mae'r ardoll yn berthnasol i bob cyflogwr yn y DU sydd â bil cyflogau blynyddol o £3 miliwn neu fwy. Mae'r Ardoll wedi’i gosod ar 0.5% o gyfanswm y ‘bil cyflogau’ blynyddol.