Neidio i'r prif gynnwy

Ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben ar Mawrth 2018, data ar blant a phensiynwyr mewn amddifadedd materol ac incwm isel yng Nghymru.

Mae tlodi materol yn fesur o safonau byw. Rydym yn diffinio person fel bod mewn tlodi materol os ydynt heb fynediad i nifer penodol o nwyddau a gwasanaethau.

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn defnyddio'r Arolwg Adnoddau Teuluol i gyhoeddi ystadegau am blant a phensiynwyr mewn tlodi materol yn eu hadroddiad HBAI, wedi'u dangos ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU yn Lloegr.

Mae data o DWP yn dangos:

  • roedd 12% o blant sy'n byw yng Nghymru mewn tlodi materol a chartrefi incwm isel rhwng 2015-16 a 2017-18 (h.y. gyda chyfanswm incwm aelwyd islaw 70% o incwm aelwyd gyfartalog y DU - cyn tynnu costau tai). Mae hyn i fyny o'r 10% a adroddwyd y llynedd

  • roedd 9% o bensiynwyr sy'n byw yng Nghymru mewn tlodi materol rhwng 2015-16 a 2017-18 (ni ystyrir incwm i bensiynwyr). Mae hyn yn yr un canran a adroddwyd y llynedd.

Gellir ddarganfod mwy o ddadansoddiad cryno yn ein cyflwyniadau ‘SlideShare’ o dan ‘adroddiadau’ isod.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Plant a phensiynwyr mewn amddifadedd materol dros amser: tablau , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 10 KB

ODS
10 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.