Neidio i'r prif gynnwy

Canllawiau i weithwyr a gweithwyr proffesiynol ym maes trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV).

Cyhoeddwyd gyntaf:
5 Mehefin 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Hyfforddiant

Amlinellwyd gofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer hyfforddiant ar y pynciau hyn ar draws y gwasanaethau cyhoeddus a sefydliadau arbenigol y trydydd sector gan y Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol

Gwasanaethau Cyhoeddus

Gwybodaeth ac arweiniad i weithwyr y gwasanaethau cyhoeddus ynghylch ymdrin ag achosion tybiedig o gam-drin domestig a thrais rhywiol.

Adnoddau Dynol a chyflogwyr

Canfyddwch sut y gallwch helpu gweithwyr yn eich sefydliad sy'n dioddef cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Trais ar sail anrhydedd, a phriodas dan orfod

Gwybodaeth ac arweiniad ynghylch wneud os yw rhywun mewn perygl o briodas dan orfod.

Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (FGM)

Gwybodaeth ac arweiniad ynghylch beth i'w wneud os yw benyw mewn perygl o ddioddef anffurfio ei horganau cenhedlu.