Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Cynhaliodd y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru, adolygiad o'r system gyfiawnder yng Nghymru rhwng Rhagfyr 2017 a Hydref 2019. Cyhoeddodd ein hadroddiad ym mis Hydref 2019 i osod gweledigaeth hirdymor ar gyfer ei ddyfodol.

Gwybodaeth gorfforaethol

Diweddaraf

Cyswllt

Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru
Adeiladau'r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ