Neidio i'r prif gynnwy

Sut i greu a golygu'r cynnwys ar ffurf 'canllaw manwl: prosiect' ar LLYW.CYMRU.

Cyhoeddwyd gyntaf:
4 Rhagfyr 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pryd i'w ddefnyddio

Cyn bod modd creu neu olygu cynnwys, mae angen i chi ddarllen a deall y canlynol:

Dylech hefyd gael fersiwn o'r cynnwys yn barod i'w gyhoeddi.

Defnyddiwch ar gyfer: 

 • gwybodaeth am brosiect penodol Llywodraeth Cymru

Peidiwch â'i ddefnyddio ar gyfer:

 • polisïau neu raglenni, er enghraifft nid yw rhaglen o fuddsoddiad mewn rheilffyrdd yn brosiect, fodd bynnag mae gwaith a ddiffinnir mewn gorsaf benodol yn brosiect

Sut i'w greu

Creu canllaw manwl: prosiect newydd

 1. Mewngofnodi i GOV.WALES a LLYW.CYMRU.
 2. Dewiswch y wedd Workbench yn LLYW.CYMRU (rhaid i chi ddechrau ar y wefan Saesneg).
 3. Dewiswch Create content.
 4. Dewiswch Detailed guide.
 5. Dewiswch Project  o'r maes Detailed Guide Type.
 6. Llenwch y maes Title.
 7. Llenwch y maes Summary.
 8. Os ydych am rannu eich cynnwys yn adrannau, dewiswch Add Content Section.
 9. Llenwch y maes  Section title.
 10. Dewiswch Add Content a gludo cynnwys y dudalen i'r maes Content.
 11. Os ydych am ychwanegu mwy o adrannau cynnwys, ewch drwy gamau 7 i 9 eto.
 12. Tagiwch i'r Topics perthnasol.
 13. Os yw cynnwys wedi dod gan sefydliad, neu os yw'n sôn am sefydliad, llenwch y maes EXTERNAL ORGANISATIONS.
 14. Ychwanegwch hyd at 5 dolen fewnol INTERNAL LINKS (NODE) i gynnwys sy'n uniongyrchol berthnasol i anghenion y defnyddiwr sy'n cael eu diwallu gan y canllaw manwl: prosiect.
 15. Ni ddylech fel arfer lenwi'r maes INTERNAL LINKS (TERMS). Mae'r canllaw manwl: prosiect naill ai'n berthnasol i bwnc felly wedi'i dagio iddo, neu'n cynnwys dolenni at dudalennau sy'n diwallu anghenion penodol defnyddwyr.
 16. Er mwyn creu dolen i wefan arall, dewiswch Add External Link.
 17. Dewiswch Save and Create New Draft.
 18. I ychwanegu’r Gymraeg, dewiswch TRANSLATE.
 19. Dewiswch Add o'r rhes gyda'r label Welsh.
 20. Diweddarwch pob maes gyda'r testun Cymraeg.
 21. I gadw newidiadau heb eu gwneud yn gyhoeddus, dewiswch Save and Create New Draft (this translation). I arbed newidiadau a'u gwneud yn gyhoeddus, dewiswch Save and Publish (this translation).
 22. Unwaith i chi gyhoeddi'r Gymraeg a'r Saesneg, gwnewch yn siŵr bod y ddwy iaith yn gywir o ran gosodiad y dudalen, a bod y dolenni i gyd yn gweithio.

Golygu canllaw manwl: prosiect presennol

 1. Dewch o hyd i'r canllaw manwl: prosiect presennol naill ai drwy edrych ar y wefan i'r cyhoedd neu drwy ddewis Workbench yna All recent content. Rhaid i chi wneud hyn ar GOV.WALES gan fod yn rhaid i'r cynnwys Saesneg gael ei olygu'n gyntaf.
 2. Agorwch y canllaw manwl: prosiect.
 3. Dewiswch EDIT DRAFT neu NEW DRAFT.
 4. Golygwch y canllaw manwl: prosiect.
 5. Llenwch Revision log message (all languages) gan roi crynodeb byr o'r newidiadau.
 6. I arbed newidiadau heb eu gwneud yn gyhoeddus, dewiswch Save and Create New Draft (this translation). I arbed newidiadau a'u gwneud yn gyhoeddus, dewiswch Save and Publish (this translation).
 7. Gwnewch yr un newidiadau i'r fersiwn Cymraeg o'r canllaw manwl: prosiect.

Yr elfennau sydd ar gael

Rhestr o ba elfennau sydd ar gael a sut i'w defnyddio os oes hawl gwneud hynny.

Paragraphs: content section

Defnyddiwch y paragraff adran cynnwys i dorri tudalennau hirach yn llai gyda phenawdau.

Paragraphs: content

Rhaid i chi ddefnyddio'r paragraff cynnwys ar gyfer y rhan fwyaf o gynnwys y dudalen.

Paragraphs: accordion

Dilynwch ddiffiniad acordion i ychwanegu acordion. 

Paragraphs: related links

Dilynwch ddiffiniad dolenni perthnasol i ychwanegu dolenni perthnasol.

Paragraphs: call out message

Dim ond y negeseuon galw canlynol allwch chi ddefnyddio ar ganllaw manwl: prosiect:

Paragraphs: contact details

Dilynwch y diffiniad manylion cyswllt i ychwanegu gwybodaeth gyswllt, er enghraifft, rhif ffôn.

Paragraphs: launcher

Peidiwch â defnyddio'r paragraff lansio ar ganllaw manwl: prosiect.

Paragraphs: iFrame

I’w ddefnyddio’n unig i fewnblannu fideo YouTube.

Internal links (node)

Defnyddiwch i greu dolenni at tua 5 o dudalennau sydd â chysylltiad agos ag anghenion y defnyddiwr sy'n cael eu diwallu gan y canllaw manwl: prosiect.

Internal links (terms)

Dylech osgoi defnyddio dolenni mewnol ('terms'). Mae'r dolenni hyn yn rhaid at bynciau, ac fel arfer mae'r briwsion bara eisoes wedi dod o hyd i'r pwnc perthnasol.

External links

Dilynwch y diffiniad dolenni bach ochr i greu dolenni at gynnwys sydd â chysylltiad uniongyrchol ag anghenion y defnyddiwr sy'n cael eu diwallu gan eich cynnwys.