Neidio i'r prif gynnwy

4. Myfyrwyr cwrs meistr ôl-radd a doethuriaeth

Gall myfyrwyr cymwys sy’n dechrau ar gwrs meistr ôl-radd llawn-amser neu ran-amser ym mlwyddyn academaidd 2024 i 2025 wneud cais am Fenthyciad Cwrs Meistr Ôl-radd o hyd at £18,950.

Ydych chi’n dechrau cwrs Doethuriaeth ôl-radd amser llawn neu ran-amser (fel PhD) gallwch wneud cais am Fenthyciad Doethuriaeth Ôl-radd o hyd at £28,655. 

Rhoddir benthyciadau ar gyfer cyrsiau Meistr Ôl-radd a Doethuriaeth am y cwrs cyfan, ac nid ydynt yn seiliedig ar incwm yr aelwyd.

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael am gymorth ychwanegol ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

I fyfyrwyr a ddechreuodd eu Rhaglen Feistr Ôl-radd neu Ddoethuriaeth cyn blwyddyn academaidd 2024 i 2025, bydd gwybodaeth ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru ar y cymorth sydd ar gael.

Mae'r holl ffigurau yn ddarostyngedig i reoliadau.