Neidio i'r prif gynnwy

Canfyddiadau gwaith ymchwil i ddatblygu model i amcangyfrif lefelau cyffredinol o dlodi tanwydd , tlodi tanwydd difrifol a tlodi tanwydd ymhlith aelwydydd bregus.

Canfyddiadau

Mae'r cyfuniad o incwm y cartref yn codi (yn gymedrol), gostyngiad yn y defnydd o ynni cartrefi o ganlyniad i welliannau effeithlonrwydd ynni, a gostynginad mewn prisiau nwy ac olew ers 2014, wedi arwain at lefelau tlodi tanwydd a amcangyfrifwyd ar draws cartrefi Cymru yn gostwng ers 2014 i lefel a ragwelir o 23% yn 2016.

Mae lefelau a ragwelir o dlodi tanwydd difrifol yn parhau i fod yn eithaf tebyg rhwng 2012 a 2014, i’w ddilyn gan ostyngiad yn 2015, gan arwain at lefel amcanol o dlodi tanwydd difrifol o 3% yn 2016.

Adroddiadau

Cynhyrchu amcangyfrifon o lefelau tlodi tanwydd yng Nghymru: adroddiad terfynol , Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
Saesneg yn unig
1 MB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cynhyrchu amcangyfrifon o lefelau tlodi tanwydd yng Nghymru: adroddiad terfynol (crynodeb) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 247 KB

PDF
247 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol