Neidio i'r prif gynnwy

2. Cymhwysedd

Nod cynllun Cymorth i Aros - Cymru yw gweithio ochr yn ochr â chymorth a gynigir gan eich benthyciwr morgeisi ac yn unol â Siarter Morgeisi'r DU.

Efallai y gall y cynllun eich helpu os ydych yn bodloni pob un o'r meini prawf canlynol.

  • Mae eich cartref naill ai mewn, neu'n wynebu, anhawster morgais ac rydych mewn perygl o golli eich cartref.
  • Mae'r eiddo yng Nghymru.
  • Mae gwerth yr eiddo yn £300,000 neu lai.
  • Dim ond un pridiant / arwystl cyfreithiol sy’n bodoli eisoes gan eich benthyciwr morgais pridiant / arwystl cyntaf sy’n berthnasol i’r eiddo.
  • Yr ymgeisydd yw perchennog yr eiddo a dyma yw eu prif neu unig breswylfa.
  • Nid yw cyfanswm incwm y cartref yn fwy na £67,000 y flwyddyn.