Neidio i'r prif gynnwy

3. Diogelu pobl

Os byddwch yn dewis gwneud cais, bydd angen i chi ac eraill yn eich cartref neu eiddo sy'n 16 oed neu'n hŷn gael Gwiriad Datgelu Sylfaenol. Mae angen gwiriad datgelu ar gyfer unrhyw un sy'n gwneud gwaith gwirfoddol, er enghraifft. Mewn rhai amgylchiadau lletyol, efallai y bydd yn ofynnol i chi gael Gwiriad Datgeliad Manylach.

Bydd eich awdurdod lleol yn cysylltu â chi i ddechrau'r broses wirio.

Gallwch ddarllen mwy am y broses gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar GOV.UK.