Neidio i'r prif gynnwy

Yn y canllaw hwn

2. Pwy all gynnig cartref

Er mwyn cynnig cartref yng Nghymru i ffoaduriaid o Wcráin bydd yn rhaid i chi:

  • fyw mewn eiddo preswyl yng Nghymru neu fod yn berchen ar eiddo o’r fath
  • gadarnhau nad ydych wedi eich paru â gwesteion o Wcráin
  • allu cynnig ystafell sbâr neu gartref ar wahân am o leiaf 6 mis
  • allu datgan nad oes gennych gofnod troseddol