Neidio i'r prif gynnwy

5. Wneud cais

Mae angen arnom rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am eich cartref a'r math o lety sydd ar gael, fel y gallwn brosesu eich cynnig:

  • eich enw
  • eich cyfeiriad e-bost
  • eich rhif ffôn
  • eich cyfeiriad cartref
  • cyfeiriad y llety (os yw'n wahanol)
  • faint o bobl y gallwch eu lletya

Byddwn yn rhannu'r wybodaeth a roddwch gydag awdurdodau lleol yng Nghymru i'w helpu i'ch paru ag unigolyn neu deulu o Wcráin.

Os oes gennych fwy nag un eiddo ar gael, bydd angen i chi gyflwyno cynnig ar wahân ar gyfer pob eiddo.