Neidio i'r prif gynnwy

1. Trosolwg

Gallwch helpu pobl sy'n dod i Gymru o Wcráin drwy gynnig lle iddynt aros yn eich cartref neu eiddo yr ydych yn berchen arno.

Bydd angen i chi wneud cais a darparu rhywfaint o wybodaeth sylfaenol amdanoch chi'ch hun a'r llety y gallwch ei gynnig.

Byddwn yn trosglwyddo eich cais i'r awdurdod lleol perthnasol ac efallai y byddant yn cysylltu â chi i drafod eich cynnig.

Mae pob cynnig yn amodol ar wiriadau diogelu ac archwiliadau eiddo, er mwyn sicrhau bod gwesteion yn cael lle diogel ac addas i aros.