Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddiwch y teclyn yma i wirio os yw cod post tir neu eiddo yr ydych yn ei brynu neu ei brydlesu yng Nghymru.

Bydd yn eich helpu i benderfynu a oes angen i chi gyflwyno ffurflen Treth Trafodiadau Tir (TTT) i Awdurdod Cyllid Cymru (ACC).

Cyn i chi gychwyn

Nid yw canlyniad defnyddio'r teclyn yma'n ymrwymo'r trethdalwr na'r Awdurdod. Eich cyfrifoldeb chi yw cyflwyno ffurflen gywir.