Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i fewngofnodi a ffeilio ffurflen Treth Trafodiadau Tir (TTT) ar-lein fel cyfreithiwr neu drawsgludydd.

Mewngofnodwch er mwyn:

  • ffeilio ffurflenni ar-lein
  • gweld ffurflenni a gyflwynwyd
  • cynhyrchu tystysgrifau TTT

Gwasanaeth ar-lein Awdurdod Cyllid Cymru

Mae'r gwasanaeth yma ar gyfer gweithwyr treth proffesiynol yn unig. Bydd angen i drethdalwyr nad oes ganddynt gyfreithiwr neu drawsgludydd gysylltu â ni i ofyn am ffurflen TTT bapur

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen i chi a'ch sefydliad gofrestru ar gyfer ffeilio TTT ar-lein cyn y byddwch yn gallu defnyddio'r gwasanaeth hwn.

Os yw'ch sefydliad eisoes wedi cofrestru, ond nad oes gennych eich manylion mewngofnodi eich hun, dylech greu gyfrif defnyddiwr newydd.

Efallai y byddwch am ddefnyddio ein gwiriwr i weld a yw cod post wedi'i leoli yng Nghymru ar gyfer y TTT.

Trethdalwyr sy’n ffeilio heb gyfreithiwr neu drawsgludydd

Os nad ydych yn defnyddio cyfreithiwr neu drawsgludydd, bydd angen i chi gyflwyno ffurflen bapur a thalu'r dreth eich hun.

I gael ffurflen bapur, e-bostiwch cyswllt@acc.llyw.cymru neu ddefnyddio ffyrdd eraill o gysylltu â ni. Er mwyn anfon y ffurflenni cywir, dywedwch wrthym os oes:

  • mwy na 2 brynwyr
  • mwy na 2 werthwr
  • mwy nag un darn o dir

Rhowch eich dewis iaith pan fyddwch yn cysylltu. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Defnyddio e-bost i ohebu ynglŷn â threth

Cymorth

Os fyddwch yn anghofio eich cyfrinair, gallwch ei ailosod ar y dudalen fewngofnodi.

Os oes angen help arnoch gydag unrhyw un o'r prosesau hyn, cysylltwch â ni.

Defnyddio porwyr ar gyfer gwasanaethau ar-lein Awdurdod Cyllid Cymru