Neidio i'r prif gynnwy

Hyrwyddo iechyd, lles a ffordd o fyw egnïol

Hyrwyddo treftadaeth a diwylliannau yng Nghymru a thu hwnt

Ymgysylltu ag addysg ffurfiol, hyfforddiant a chyflogaeth

Hyrwyddo hawliau pobl ifanc

Sicrhau cydraddoldeb ac amrywiaeth

Gweithiwr Ieuenctid Eithriadol

Gwirfoddolwr eithriadol mewn lleoliad gwaith ieuenctid