Neidio i'r prif gynnwy

Tips ymarferol a chyngor arbenigol, am ddim, ar gyfer eich holl heriau magu plant.

Ymddygiad plant
Ymddygiad plant: 13+
Cyngor i'ch helpu i ddeall pam fod eich plant yn ymddwyn yn y ffordd maen nhw'n ei wneud er mwyn i chi allu ymateb yn effeithiol
Rhowch amser iddynt
Rhowch amser iddynt: 13+
Dysgwch beth allwch ei wneud fel rhiant i helpu eich plentyn i ddatblygu
Galar a Phrofedigaeth
Galar a Phrofedigaeth: 13+
Helpu plant yn eu harddegau i ymdopi â galar a phrofedigaeth
Ysgol ac addysg
Ysgol ac Addysg: 13+
Cyngor i’ch helpu chi fel rhiant i gefnogi eich plentyn yn ei arddegau ei gyda bywyd ysgol
Y we a’r cyfryngau cymdeithasol
Y we a’r cyfryngau cymdeithasol: 13+
Help i chi siarad gyda’ch plentyn yn ei harddegau am fywyd arlein
Iechyd a lles
Iechyd a lles: 13+
Help i chi fel rhiant i gefnogi iechyd a lles eich plentyn
Bwlio
Bwlio: 13+
Help a chyngor i gefnogi eich plentyn yn ei arddegau os yw’n cael ei fwlio
Cadw’n ddiogel
Cadw’n ddiogel: 13+
Help i sicrhau diogelwch eich plant wrthi iddynt dyfu fyny
Magu plant ar y cyd
Magu plant ar y cyd a chymorth cydberthynas: 13+
Help a chymorth i fagu plant ar y cyd a chymorth cydberthynas
Sgiliau bywyd: 13+
Help a chyngor i gefnogi eich arddegau gyda heriau bywyd bob dydd
Cyfeiriadedd Rhywiol a Hunaniaeth Rhywedd: 13+
Cymorth a chyngor i gefnogi plant, pobl ifanc, rhieni a theuluoedd LHDTC+.