Neidio i'r prif gynnwy

Tips ymarferol a chyngor arbenigol, am ddim, ar gyfer eich holl heriau magu plant

Ymddygiad plant: 8 i 12 oed
Cyngor i'ch helpu i ddeall pam fod eich plant yn ymddwyn yn y ffordd maen nhw'n ei wneud er mwyn i chi allu ymateb yn effeithiol
Rhowch amser iddynt
Rhowch amser iddynt: 8 i 12 oed
Dysgwch beth allwch ei wneud fel rhiant i helpu eich plentyn i ddatblygu
Galar a Phrofedigaeth
Galar a Phrofedigaeth: 8 i 12 oed
Helpu plant i ymdopi â galar a phrofedigaeth
Ysgol ac Addysg
Ysgol ac Addysg: 8 i 12 oed
Cyngor i’ch helpu fel rhiant i gefnogi eich plentyn yn ystod ei gyda bywyd ysgol.
Y we a’r cyfryngau cymdeithasol
Y we a’r cyfryngau cymdeithasol: 8 i 12 oed
Help i chi i siarad gyda’ch plentyn am fywyd arlein
Iechyd a lles
Iechyd a lles: 8 i 12 oed
Help i chi fel rhiant i gefnogi iechyd a lles eich plentyn
Cadw’n ddiogel
Cadw’n ddiogel: 8 i 12 oed
Help i sicrhau diogelwch eich plant wrthi iddynt dyfu fyny
Bwlio
Bwlio: 8 i 12 oed
Help i gefnogi’ch plentyn os yw’n cael ei fwlio
Magu plant ar y cyd a chymorth cydberthynas
Magu plant ar y cyd a chymorth cydberthynas: 8 i 12 oed
Help a chymorth i fagu plant ar y cyd a chymorth cydberthynas
Cyfeiriadedd Rhywiol a Hunaniaeth Rhywedd: 8 i 12 oed
Cyfeiriadedd Rhywiol a Hunaniaeth Rhywedd: 8 i 12 oed