Neidio i'r prif gynnwy

Beth rydym yn ei wneud

Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn gyfrifol am bennu’r lwfansau sy’n daladwy i aelodau etholedig prif gynghorau, gyd-bwyllgorau corfforedig, awdurdodau parciau cenedlaethol, awdurdodau tân ac achub, a chynghorau tref a chymuned yng Nghymru.

Pobl allweddol

Cyswllt

E-bost
irpmailbox@llyw.cymru

Ffôn
03000 616095

Post
Ysgrifenyddiaeth Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol:


Llywodraeth Cymru
Ystafell N03
Trydydd Llawr Dwyrain
Adeiladau'r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ