Neidio i'r prif gynnwy

Nod cyffredinol y prosiect hwn yw ymchwilio i effaith mesurau effeithlonrwydd ynni cartref ar iechyd a lles derbynwyr.

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno dadansoddiad o ddata gweinyddol pellach ar gyfer Cynllun Cartrefi Clyd Nyth Llywodraeth Cymru yn gysylltiedig â chofnodion iechyd arferol. Mae'r astudiaeth yn archwilio'r effaith o fesurau effeithlonrwydd ynni cartref ar iechyd o dderbynyddion h.y. lefelau o dderbyniadau brys i'r ysbyty ar gyfer cyflyrau cardiofasgwlaidd ac anadlol; nifer o ddigwyddiadau meddygon teulu ar gyfer cyflyrau anadlol ac asthma; nifer y presgripsiynau ar gyfer asthma a heintiau.

Adroddiadau

Canfyddiadau adroddiad Rhif 1: canfyddiadau cychwynnol o'r effaith ar iechyd y Cynllun Cartrefi Clyd Nyth , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 788 KB

PDF
788 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Sarah Lowe

Rhif ffôn: 0300 062 5229

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.