Neidio i'r prif gynnwy

Yn y canllaw hwn

4. Rhagor o wybodaeth

Mae'r cynllun Rhentu i Berchnogi – Cymru bellach ar gau i’r landlordiaid sy'n cymryd rhan ac ni fydd unrhyw gynlluniau newydd yn cael eu hariannu.

Fodd bynnag, mae rhai cartrefi sydd i'w cynnig dan y cynllun Rhentu i Berchnogi –  Cymru yn dal i gael eu hadeiladu, ac felly gallent fod ar gael i ymgeiswyr newydd sy'n dymuno gwneud cais am gartref Rhentu i Berchnogi – Cymru. Cysylltwch â landlord sy’n cynnig cartrefi dan y cynllun yn eich ardal leol i gael rhagor o wybodaeth.

Cyfeiriwch at dudalen we cael cymorth i brynu cartref er mwyn cael gwybodaeth am gynlluniau eraill i helpu pobl i berchnogi cartref.

I gael rhagor o wybodaeth am gynllun Rhentu i Berchnogi – Cymru, cysylltwch â landlord sy'n cynnig cartrefi dan y cynllun yn eich ardal leol.