Neidio i'r prif gynnwy

Ar gyfer y cyfnod hyd at Fawrth 2020, dadansoddiad o aelwydydd gydag incwm llai na 60% o ganolrif y DU, yn ôl nodweddion megis oedran, statws economaidd a math o deulu.

Dyma Ystadegau Gwladol diweddaraf Cymru. Gweler ein herthygl Mesurau Tlodi: Ebrill 2020 i Fawrth 2021 ynghylch pam rydym yn cynghori yn erbyn defnyddio set ddata 2020-21 ar gyfer Cymru.

Daw'r data sydd gennym ar gyfer tlodi incwm cymharol o'r adroddiad Aelwydydd islaw'r incwm cyfartalog (HBAI) a gyhoeddwyd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Mae'r ffigurau hyn yn seiliedig ar ganlyniadau'r Arolwg Adnoddau Teulu (FRS) sydd â sampl cymharol fach i Gymru ar hyn o bryd. Dyna pam y cyflwynir data fel cyfartaleddau treigl 3 i 5 mlynedd, er mwyn lleihau (ond nid dileu) annibynadwy.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Tablau data Cartrefi islaw'r incwm cyfartalog ar gyfer Cymru, 2007/08 i 2019/20 , math o ffeil: ODS, maint ffeil: 83 KB

ODS
83 KB
Os oes angen fersiwn fwy hygyrch o’r ddogfen hon arnoch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Dywedwch wrthym pa fformat sydd ei angen. Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol, nodwch fanylion.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Rydym yn croesawu galwadau a gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.