Neidio i'r prif gynnwy

Data ar ethnigrwydd, statws anabledd, statws priodasol a chrefydd wedi gynhyrchu o'r Arolwg Poblogaeth Blynyddol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Mai 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cyhoeddiad diweddaraf

Cyhoeddiadau blaenorol

Oedi'r diweddariadau

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn y broses o drawsnewid yr Arolwg o’r Llafurlu (SYG) a’r Arolwg Blynyddol cysylltiedig o’r Boblogaeth, sef ffynhonnell data’r gyfres hon o ddatganiadau ystadegol.

Oherwydd hyn, ac yn sgil yr amcangyfrifon cadarn o nodweddion y boblogaeth a gafwyd ar sail data diweddar Cyfrifiad 2021, rydym wedi penderfynu oedi cyn diweddaru’r gyfres hon, a byddwn yn ailedrych ar y sefyllfa unwaith y bydd y gwaith trawsnewid wedi dod i ben.

Mae trosolwg o grwpiau ethnig, crefydd ac anabledd yng Nghymru ar sail Cyfrifiad 2021 i’w weld yn ein crynodebau yn y dolenni isod.

Grwpiau ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd yng Nghymru (Cyfrifiad 2021)

Iechyd, anabledd a darpariaeth gofal di-dâl yng Nghymru (Cyfrifiad 2021)

Mae’r SYG wedi cyhoeddi trosolwg o statws priodasol pobl yng Nghymru a Lloegr (SYG) ar sail Cyfrifiad 2021. Mae data Cymru ar gael ar wefan Nomis. Mae’r SYG hefyd wedi datblygu adnodd i greu set ddata bwrpasol sy’n caniatáu i setiau data pwrpasol gael eu llunio ar sail data Cyfrifiad 2021, gan gynnwys grwpiau ethnig, anabledd, crefydd a statws priodasol.

Os ydych yn defnyddio’r ystadegau hyn ac am gael dweud eich dweud wrth inni ddatblygu allbwn i’r dyfodol, cysylltwch â ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru