Neidio i'r prif gynnwy

Data ar deithiau dros nos drigolion Prydain â chyrchfannau ledled Prydain ar gyfer Ebrill i Mehefin 2023.

Mae datganiad ‘Ystadegau twristiaeth ddomestig Prydain Fawr (tripiau dros nos): Ebrill i Mehefin 2023’ wedi’i ddiwygio yn sgil camgymeriad a ganfuwyd yn y data, lle cafodd nifer o ymatebwyr eu hepgor mewn camgymeriad o’r amcangyfrifon. Caiff y ffigurau diwygiedig eu cynnwys yn natganiad ‘Ystadegau twristiaeth ddomestig: Ebrill i Medi 2023’, a fydd yn cael ei gyhoeddi 14 Mawrth 2024. Nodwch nad yw’r ffigurau yn natganiad ‘Ystadegau twristiaeth ddomestig Prydain Fawr (tripiau dros nos): Ebrill i Mehefin 2023’ wedi’u diweddaru.

Mae'r ystadegau yn y datganiad hwn yn seiliedig ar arolwg ar-lein cyfunol newydd sy'n disodli Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr ac Arolwg Ymweliadau Undydd Prydain Fawr a oedd yn cael eu cynnal tan ddiwedd 2019. Darperir rhagor o wybodaeth yn adran methodoleg ac ansawdd y cyhoeddiad hwn ar newidiadau i'r arolwg sy'n cyfyngu ar y gallu i gymharu â'r amcangyfrifon cyhoeddedig ar gyfer 2019 a blynyddoedd blaenorol.

Cyswllt

Siân Hughes

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg.

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.