Neidio i'r prif gynnwy

Yn y canllaw hwn

3. Tystiolaeth

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth eich bod yn bodloni'r meini prawf cymhwystra.

Tystiolaeth o gyflwr iechyd

Gofynnir i chi gadarnhau bod gennych dystiolaeth o'ch cyflwr iechyd fel:

  • presgripsiwn
  • pecyn meddyginiaeth
  • cynllun triniaeth
  • apwyntiad meddyg teulu / ysbyty neu lythyr atgyfeirio.

Tystiolaeth ar gyfer trothwy incwm ychwanegol

Yn ogystal â'r cyflyrau iechyd, gallwch ddangos eich bod yn gymwys i gael y trothwy incwm ychwanegol gydag un o'r canlynol:

  • Tocyn bws dewisol neu docyn i'r anabl
  • bathodyn glas
  • 1.1 Cyhoeddir y cod ymarfer hwn o dan adran 18 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

Bydd y dystiolaeth hon yn cael ei gwirio gan ein haseswyr pan fyddant yn ymweld â'ch cartref.