Neidio i'r prif gynnwy

Defnyddiwch y gwasanaeth yma i weld os allwch gael hyd at 30 awr yr wythnos o ofal plant neu addysg gynnar os yw eich plentyn yn 3 neu 4 blwydd oed.

Cyn cychwyn

Bydd angen i chi wybod:

  • eich incwm chi
  • incwm eich partner (os oes gyda chi un)
  • eich buddion
  • buddion eich partner (os oes gyda chi un)