Neidio i'r prif gynnwy

Cydnabod ymroddiad y cyflogwr i ddatblygu a chefnogi’r gweithlu trwy Brentisiaethau.

Dylai’ch cais ddangos sut y mae dull eich sefydliad chi o gyflenwi Prentisiaethau:

  • Yn canolbwyntio ar y dysgwr.
  • Wedi cael effaith sylweddol ar berfformiad dysgwyr.
  • Yn golygu bod eich rhaglen Brentisiaethau wedi datblygu yn unol â nodau ac amcanion eich sefydliad.
  • Wedi’ch arwain i gynnig cefnogaeth ac adnoddau ychwanegol (mwy nag a ddisgwylir gan sefydliad o’r maint hwn) i sicrhau bod dysgwyr yn cyrraedd nodau eu rhaglen Brentisiaeth.
  • Wedi’ch arwain i ddatblygu rhaglen Brentisiaethau sy’n ceisio mynd i’r afael ag anghenion ychwanegol y gymuned ehangach.
Cyflogwr Bach y Flwyddyn Cyflogwr Bach y Flwyddyn
Mae ceisiadau ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru bellach wedi cau.
Cyflogwr Canolig y Flwyddyn Cyflogwr Canolig y Flwyddyn
Mae ceisiadau ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru bellach wedi cau.
Cyflogwr Mawr y Flwyddyn Cyflogwr Mawr y Flwyddyn
Mae ceisiadau ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru bellach wedi cau.
Macro-gyflogwr y Flwyddyn Macro-gyflogwr y Flwyddyn
Mae ceisiadau ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau Cymru bellach wedi cau.