Neidio i'r prif gynnwy

Aros gartref. Aros yn bositif : 10 awgrym

10 awgrym i helpu rhieni a gofalwyr babanod a phlant ifanc yn y cartref

Siart Sêr 

Mae siartiau sêr yn ffordd wych o annog dy blentyn i fod yn fwy annibynnol.

Rheoli fy amser sgrin 

Dyma siart defnyddiol i'ch helpu chi i reoli faint o amser sgrin mae eich rhai bach yn treulio mewn wythnos.

Matiau bwrdd Nadolig Siôn Corn a Rudolph  

Dyma offeryn syml i'ch helpu chi i fynd trwy'r camau amser gwely gyda'ch rhai bach pan fyddant yn gyffrous iawn ar noswyl Nadolig.

Defnyddio siartiau gwobrwyo  

Mae'r daflen yn rhoi awgrymiadau ar ddefnyddio siartiau gwobrwyo ar gyfer plant 3-8 oed.

Cymorth i rieni a help ariannol gyda chostau gofal plant  

Mae’r daflen hon yn darparu gwybodaeth am y gwahanol fathau o help y gallwch chi eu cael gyda chost gofal plant.

Pecyn iaith a lleferydd i rieni 

Mae’r pecyn hwn yn darparu gwybodaeth a chyngor i famau a thadau i helpu’ch plentyn i ddysgu siarad – o’r cychwyn cyntaf, yn y groth, hyd nes y bydd yn dechrau yn yr ysgol.

Cyfnodau datblygiad iaith a lleferydd  

Mae’r poster hwn yn darparu gwybodaeth am ddatblygiad iaith a lleferydd mewn plant.

101 ffordd i ganmol plentyn  

Beth bynnag fo oedran y plentyn, bydd eich canmoliaeth a’ch anogaeth yn ei helpu i deimlo’n dda am ei hun. Bydd canmoliaeth yn rhoi hwb i’w hunan-barch a’i hyder. Dyma 101 ffordd o ganmol eich plenty.