Neidio i'r prif gynnwy

Help a chymorth i rieni newydd a deall datblygiad eich plentyn o enedigaeth.

Gall y gwasanaethau ar-lein a llinell gymorth yma eich helpu gyda phob agwedd o fywyd teuluol, ar draws pob cyfnod oedran:

Mae Parent Talk Cymru yn wasanaeth ar-lein newydd sy’n cysylltu mamau a thadau gyda hyfforddwyr rhianta gan Gweithredu dros Blant.

Mae Family Lives yn darparu gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth ar bob agwedd ar rianta a bywyd teulu gan gynnwys bwlio.