Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor i'ch helpu i ddeall pam fod eich plentyn yn strancio a sut i ymateb mewn ffordd dawel ac effeithiol.

Strancio neu Golli Tymer

Gall y 'Model Llaw yr Ymennydd' gan Dr Dan Siegel helpu i egluro'r gwahaniaeth rhwng strancio a cholli tymer hefyd.

‘Strancio yn rhan uchaf yr ymennydd’ yw pan fydd rhannau uchaf ac isaf yr ymennydd yn dal i fod wedi'u cysylltu, a gallai plentyn fod yn ymddwyn mewn ffordd i geisio cael rhywbeth y mae ei eisiau.

'Strancio rhan isaf yr ymennydd’ (neu golli tymer) yw pan fydd y plentyn wedi ‘colli’i limpyn’ ac mae'r ymennydd meddwl wedi'i ddatgysylltu o ran uchaf yr ymennydd.

Mae plant iau, yn enwedig plant ifanc iawn, yn llawer mwy tebygol o fod yn strancio neu’n colli tymer yn ‘rhan isaf yr ymennydd’ a bydd angen cymorth oedolyn arnyn nhw i ymdawelu cyn i'r oedolyn allu hyd yn oed ystyried cywiro'r ymddygiad.

Awgrymiadau ymarferol a chyngor arbenigol

Magu plant. Rhowch amser iddo

Sut i reoli teimladau mawr ac ymddygiad mawr (strancio)

Awgrymiadau i helpu i ddysgu plant sut mae rhannu

Sut i wneud siopa gyda’ch plentyn yn llai o straen

Blog rhiant – y teulu Jones yn trafod ymdrin â strancio

 

Cyngor ategol

NSPCC

Cyngor ar sut i beidio â chynhyrfu drwy feithrin

How to cope with tantrums