Neidio i'r prif gynnwy

1. Trosolwg

 

Mae Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol yn gyfrifol am bennu’r lwfansau sy’n daladwy i aelodau etholedig prif gynghorau, awdurdodau parciau cenedlaethol, awdurdodau tân ac achub, a chynghorau tref a chymuned yng Nghymru.

Rhaid i'r Panel gynhyrchu Adroddiad Blynyddol, gan nodi'r math a lefel y taliadau y mae awdurdodau neu y mae'n rhaid rhoi ar gael i'w haelodau ac aelodau cyfetholedig.