Neidio i'r prif gynnwy

Tybed a ydych chi’n gymwys i dalu llai o Dreth Gyngor?

Codir Treth Gyngor ar bob cartref. Fel arfer, byddwch yn talu’r dreth os ydych dros 18 oed ac yn berchen neu’n rhentu eich cartref.

Efallai y byddwch yn gymwys i dalu llai o Dreth Gyngor os:

Am fwy o wybodaeth, darllenwch ein taflen.

Os ydych yn tybio y gallech fod yn gymwys, dylech gysylltu ag adran Treth Gyngor eich awdurdod lleol.