Neidio i'r prif gynnwy

9. Pobl sy'n gadael gofal

Os rydych wedi gadael gofal, efallai y cewch eich eithrio rhag talu'r dreth gyngor os:

  • rydych chi'n byw yng Nghymru
  • rydych chi'n 18 oed neu'n hŷn ond heb gyrraedd 25 eto

Os ydych chi'n meddwl y gallech fod yn gymwys, dylech gysylltu ag adran Treth Gyngor eich awdurdod lleol.