Neidio i'r prif gynnwy

8. Anecs (“fflat mamgu”)

Ni chodir Treth Gyngor ar anecs annibynnol pan fo’r person sy’n byw ynddo â nam meddyliol difrifol ac yn berthynas dibynnol ar berchennog y prif dŷ.

Rhaid i’r dibynnydd fod yn 65 neu’n hŷn neu â nam meddyliol difrifol neu anabledd sylweddol a pharhaol.

Os ydych yn tybio y gallech fod yn gymwys, dylech gysylltu ag adran Treth Gyngor eich awdurdod lleol.