Neidio i'r prif gynnwy

10. Eiddo gwag

Pan fo eiddo gwag yn cael ei werthu wedi marwolaeth y perchennog, bydd yr eiddo wedi ei eithrio rhag Treth Gyngor am 6 mis ar ôl y Grant Profiant.

Fydd rhai cartrefi ddim yn cael bil Treth Gyngor tra byddant yn aros yn wag. Mae’r rhain yn cynnwys cartrefi gwag:

  • rhywun sydd yn y carchar (heblaw am beidio talu dirwy neu’r dreth gyngor)
  • rhywun sydd wedi mynd i fyw mewn cartref gofal neu ysbyty
  • rhywun yr adfeddiannwyd ei eiddo
  • nad oes hawl preswylio ynddynt yn ôl y gyfraith, e.e. adfail

Efallai y byddwch yn gymwys i gael disgownt ar y Dreth Gyngor os yw’ch  cartref yn cael gwaith atgyweirio mawr neu newidiadau strwythurol mawr.

Os ydych yn tybio y gallech fod yn gymwys, dylech gysylltu ag adran treth gyngor eich awdurdod lleol.