Neidio i'r prif gynnwy

Rhowch dîm amlddisgyblaethol at ei gilydd a all greu a gweithredu'r gwasanaeth mewn modd cynaliadwy.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pam mae’n bwysig

Bydd angen tîm o bobl arnoch sydd â chymysgedd amrywiol o sgiliau ac arbenigedd.

Mae'n bwysig bod pobl sy'n gwneud penderfyniadau yn rhan o'r tîm, fel y byddant yn atebol, ac fel y gall y tîm cyfan ymateb yn gyflym i anghenion defnyddwyr.

Beth mae’n ei olygu

Dylai gwasanaethau:

  • gael eu creu gan dîm amlddisgyblaethol sy'n cynnwys pobl a all gymryd y camau angenrheidiol wrth ddatblygu gwasanaethau
  • cynnwys pobl yn y tîm sy'n gwybod sut y caiff gwasanaethau eu darparu ar draws y sianeli all-lein, a'r ôl-systemau y mae angen i'r gwasanaeth weithio gyda nhw
  • rhoi mynediad i'r tîm at yr arbenigedd sydd ei angen arno – er enghraifft, arbenigedd cyfreithiol neu arbenigedd mewn polisi, o'r tu mewn neu'r tu allan i'w sefydliad
  • os yw'r tîm yn gweithio gyda chontractwyr neu gyflenwyr allanol, sicrhewch fod hynny ar sail gynaliadwy

I ryw raddau, bydd y tîm yn cael ei siapio gan yr hyn y mae'n ei wneud ar y pryd. Er enghraifft, bydd angen i dîm sy'n gweithio ar alffa, sy'n canfod bod y peryglon mwyaf yn ymwneud â dyluniad rhyngweithio, weithio gydag arbenigwr yn y maes hwn.

Ond dechreuwch arni gan dybio y bydd angen ystod eang o rolau arnoch. Mae tîm sydd â safbwyntiau amrywiol yn fwy tebygol o lunio'r datrysiad gorau.