Neidio i'r prif gynnwy

Rhaid i gynnyrch LLYW.CYMRU fodloni safonau sy'n ymwneud â dylunio, diogelwch, parthau a chynnwys.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Hydref 2023
Diweddarwyd ddiwethaf:

Dylunio

Cynnwys

Rhaid ysgrifennu'r cynnwys ar gyfer cynnyrch LLYW.CYMRU mewn ffordd sy'n gweithio'n dda ar-lein. Cewch wybod mwy yn y cyflwyniad i ysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU.

Hygyrchedd a chymorth digidol

Rhaid i'ch cynnyrch fod yn hygyrch i bawb sydd ei angen neu efallai y byddwch yn torri'r gyfraith. Dilynwch y safonau hygyrchedd ar gyfer LLYW.CYMRU.

Dwyieithog

Ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg. Dilynwch y cyngor ar y Gymraeg mewn cyfathrebu digidol.

Y tîm

Mae angen amrywiaeth o sgiliau i greu cynnyrch da. Dysgwch sut mae creu tîm i gynnig gwasanaeth LLYW.CYMRU.

Technoleg

Dylech sicrhau bod eich cynnyrch yn cynnig gwerth am arian, yn ddibynadwy, yn gweithio ar draws gwahanol ddyfeisiau ac yn ddiogel. Dilynwch y cyngor ar y canlynol:

Yr Awdurdod Cynllunio Atebion TG

Rhaid cael cymeradwyaeth ar gyfer prosiectau sy'n gwario dros £2,000 ar Dechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh).

Gall staff Llywodraeth Cymru gael help drwy chwilio'r fewnrwyd am '‌Awdurdod Cynllunio Datrysiadau'.

Ymchwil defnyddwyr

Dylai timau ddefnyddio ymchwil i'w helpu i ddeall defnyddwyr a chreu cynnyrch sy'n diwallu eu hanghenion.

Gall staff Llywodraeth Cymru gael help drwy chwilio'r fewnrwyd am 'Cyngor ar Ddigidol, Data a Thechnoleg (DDaT)'.

Safonau gwasanaeth digidol Cymru