Neidio i'r prif gynnwy

Cyfraith ddrafft yw bil.

Gellir cyflwyno biliau i'r Senedd trwy’r canlynol:

 • Llywodraeth Cymru
 • Aelodau o'r Senedd
 • Pwyllgorau'r Senedd
 • Comisiwn y Senedd

Senedd Cymru

Ar ôl i fil gael ei gyflwyno i'r Senedd, bydd yn mynd trwy broses graffu. Fel arfer bydd hyn yn digwydd mewn pedwar cam:

 • Cyfnod 1 - ystyried egwyddorion cyffredinol y bil a chytuno arnynt
 • Cyfnod 2 - pwyllgor yn ystyried yn fanwl y bil ac unrhyw newidiadau a gyflwynwyd iddo
 • Cyfnod 3 - y Senedd yn ystyried yn fanwl y bil ac unrhyw newidiadau a gyflwynwyd iddo
 • Cyfnod adrodd - cyfnod dewisol er mwyn gwneud newidiadau (os oes angen)
 • Cyfnod 4 - pleidlais gan y Senedd i basio testun terfynol y bil

Gellir gweld rhagor o wybodaeth am broses graffu'r Senedd ar y tudalennau hyn: Canllaw i'r Broses Ddeddfu.

Biliau wedi'u cyflwyno i'r Senedd

Manylion biliau Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd i'w hystyried gan y Senedd.

Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru)

Datganiad Ysgrifenedig: Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru)
Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) ar busnes.senedd.cymru

Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau)

Datganiad Ysgrifenedig: Y Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau)
Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) ar busnes.senedd.cymru

Bil Seilwaith (Cymru)

Datganiad Ysgrifenedig: Cyflwyno Bil Seilwaith (Cymru)
Bil Seilwaith (Cymru) ar busnes.senedd.cymru

Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)

  Deddfau Senedd Cymru

  Ar ôl i fil gael Cydsyniad Brenhinol, bydd yn troi'n Ddeddf gan Senedd Cymru. Mae'n bosibl y bydd y Ddeddf yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru wneud is-ddeddfwriaeth (megis rheoliadau a gorchmynion) sy’n rhoi mwy o fanylder ynghylch sut y dylid rhoi'r gyfraith ar waith.

  Deddf Amaethyddiaeth (Cymru) 2023

  Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2023

  Deddf Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) 2023

  Deddf Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) 2023

  Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022

  Deddf Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) 2022