Neidio i'r prif gynnwy

5. Tracio’ch cais

Rydym yn derbyn llawer o alwadau ffôn ac e-byst ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio'n galed i brosesu ceisiadau ac ymateb i bob ymholiadau. Cysylltwch â ni mewn argyfwng yn unig. Bydd ein tîm yn cysylltu â chi.

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i:

  • gael gwybod a yw'ch cais wedi cael ei gymeradwyo
  • gweld pryd y byddwch yn cael eich taliad
  • gwirio ceisiadau a wnaed ar ran rhywun arall (partneriaid cofrestredig yn unig)

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen yr wybodaeth ganlynol arnoch:

  • cyfenw'r person y mae’r cais ar ei gyfer
  • rhif cyfeirnod ar gyfer tracio (er enghraifft 10405851hkXyBK)